Loading...

بلیت گروهی و سازمانی

هیجان اوشن پارک را با همکاران و دوستان خود تجربه کنید!
پارک آبی اوشن در قالب گروهی و سازمانی، دو نوع تخفیف بلیت برای شما عزیزان تدارک دیده است تا با برخورداری از تخفیف در خرید بلیت، لذت یک روز شاد و سرشار از هیجان را درکنار همکاران، دوستان و عزیزانتان تجربه کنید.

بلیت‌های گروهی اوشن شامل گروه دوستان، خانواده و هر جمعی است که دوست دارد به صورت همزمان از پارک استفاده کند. در این شرایط، اوشن پارک با توجه به تعداد افراد گروه تخفیف خرید بلیت برای شما فراهم کرده است. شما می‌توانید برای هرگونه اطلاعات بیشتر یا هماهنگی برای خرید، با شمارۀ ۴۰۰۰-۰۷۶۴ داخلی 191 و 192 و یا شماره همراه 09059626628 تماس بگیرید.

بلیت سازمانی اوشن نیز برای تمام شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی در سراسر کشور فعال است. اوشن پارک با توجه به تعداد افراد متقاضی برای کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها تخفیف بلیت تدارک دیده است. هر سازمان می‌تواند با ارائۀ لیست نفرات خود و هماهنگی روز و تاریخ، از این پیشنهاد ویژه برخوردار شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شمارۀ ۴۰۰۰-۰۷۶۴ داخلی 191 و 192 و یا شماره همراه 09059626628 تماس بگیرید.
 

خاطرنشان می‌کنیم که دارندگان بلیت‌های گروهی و سازمانی از تمامی امکانات بلیت روزانه نظیر سرویس رفت‌وبرگشت رایگان و تخفیف داخل پارک بر روی غذا، عکاسی و... برخوردار هستند.

بلیت گروهی و سازمانی

جزیره کیش، جاده جهان، تم‌پارک آبی اوشن کد پستی: 7941813154 info@oceanwp.com مرکز پیام: 07644000